Lories behoren tot de meest bontgekleurde vogels ter wereld.
In het wild komen ze voor in Australië plus omliggende eilanden, de Indonesische eilanden, de Molukken en Nieuw Guinea. Tevens komen de meer zeldzame soorten voorop vele eilandengroepen in die buurt. Sommige soorten komen op verschillende eilanden voor en andere slechts op èèn bepaald eiland. Het zijn allemaal uitgesproken zachtvoereters, hun hele lichaam is ingesteld op het eten van zachtvoer en ze hebben een vrij zachte wasachtige snavel, tevens is hun ingewandstelsel uitsluitend berekend op zacht voer en ze kunnen dan ook slecht hard voedsel verteren. Het meest opvallend bij de lories is echter hun penseel of borsteltong. Deze is geheel bezet met z.g. papillen waartussen ze hun voer, dat bestaat uit zachte vruchten, bloemen nectar en insecten, samenpersen zodat ze het gemakkelijk door kunnen slikken. Het uiteinde van de tong bestaat uit een aantal haarachtige uitsteeksels welke als het ware een kwastje vormen.


Met dit kwastje kunnen ze gemakkelijk de nectar uit de bloemen likken. De meeste soorten trekken in grote of kleinere groepen het hele land door op zoek naar voedsel. Vele soorten eten ook graag onrijpe zaden en ze kunnen hierdoor grote schade aanrichten aan de landbouwgewassen zoals de maïs en rijstvelden. Ze worden daarom door de inheemse boeren zodanig belaagd dat sommige soorten met uitsterven bedreigd worden. Tevens worden sommige soorten met uitsterven bedreigd door de steeds verdergaande ontbossing van hun natuurlijke leefomgeving en door de vangst ten behoeve van de liefhebberij. Daarom is het ook zo belangrijk dat er steeds meer gekweekt wordt met deze mooie vogels, zodat er steeds minder vogels aan de natuur onttrokken hoeven te worden om aan de vraag van de liefhebbers te voldoen. Voor sommige soorten zijn in het land van herkomst zelfs speciale kweekstations ingericht om de bedreigde soorten daar te kweken en de jongen dan weer uit te zetten in hun natuurlijke omgeving. Zelf heb ik met verschillende soorten lories goede kweekresultaten behaald en dat is dan ook de reden dat ik in de jaren tachtig een boekje heb mogen schrijven over deze vogels. Dit boekje is reeds vele jaren uitverkocht en aangezien ik nu nog regelmatig gevraagd wordt of het nog ergens is te krijgen en om inlichtingen over de lories en er nog steeds geen opvolger van het boekje in het Nederlands op de markt is gekomen heb ik besloten mijn ervaringen op internet te publiceren, met als  doel de kennis die ik door jarenlange ervaring met deze prachtige vogels heb opgedaan aan andere liefhebbers door te geven, wat daardoor de vogels weer te goede komt. Uiteraard wordt de site in de toekomst nog uitgebreid met diverse artikelen en foto's en tevens hebben al verschillende liefhebbers mij toegezegd hieraan een bijdrage te willen leveren. Ik wil graag de verschillende liefhebbers bedanken voor dit aan bod en die in dank aanvaarden.Tevens wil ik diegenen graag bedanken die mij de prachtige foto's ter beschikking hebben gesteld om deze site te verlevendigen. Tot slot wens ik U nogmaals veel kijk en leesplezier met deze site en ik hoop dat U die reeds deze vogelsoorten houdt of diegenen die van plan zijn ze aan te schaffen er iets aan hebben.

                                                     
Algemeen.
Lori van de blauwe bergen.
Rode lori.
© F. Beswerda.
© F. Beswerda.
Iris lori.
© Peter de Wilde.
Terug naar start.