Aanschaf

Wie met het aanschaffen van lori’s wil beginnen komt vaak voor verschillende moeilijke dingen te staan, zoals b.v. welke soorten men wil aanschaffen, waar kun je ze kopen, hoe weet je dat het ook werkelijk een paar is, welk soort het precies is dat wordt aangeboden, hoe moeten ze verzorgt worden enz. enz. Om maar bij het eerste te beginnen, kies die soorten of soort waar U de beste huisvestingsmiddelen voor hebt. Begin niet direct met de moeilijkst te houden soorten. Hebt U weinig ruimte, schaf dan de kleinere soorten aan, maar hebt U meer ruimte dan hebt U natuurlijk meer mogelijkheden en een ruimere keus. Alleen moet U natuurlijk enigszins rekening houden met Uw omgeving, om moeilijkheden te voorkomen kunt U als U in een dichtbewoonde buurt woont beter geen soorten nemen die veel lawaai produceren.

Vooral de familie Lorius kan s’morgens vroeg nogal behoorlijk veel lawaai maken. Als U dan uiteindelijk Uw keus hebt gemaakt komen we direct al bij de tweede moeilijkheid, hoe en waar schaf ik de vogels van mijn keus aan. Vaak komt de aspirant lori liefhebber dan bij een handelaar terecht of op een vogelmarkt en dan moet U goed weten met wie U te doen hebt, want jammer genoeg zijn er maar weinig handelaren die weten waar ze over praten als het om lories gaat. De vogels zijn voor hen vaak alleen maar handelswaar die ze zo snel mogelijk kwijt moeten omdat ze teveel onderhoud vragen. Ik wil natuurlijk de goede niet te na komen, maar die zijn er helaas op dit gebied maar weinig. Koop daarom Uw lories bij voorkeur bij vertrouwde liefhebbers/kwekers want deze mensen weten precies waar ze het over hebben want het is uiteindelijk hun hobby. Tevens weten veel handelaren vaak niet eens welke soort lori ze eigenlijk te koop hebben. Vaak gebeurt het ook dat twee verschillende rassen uit een familie als paar worden aangeboden. Verder wordt er nog al eens beweert dat lories heel gemakkelijk te houden zijn en ook gerust gevoerd kunnen worden met zaad en een stukje fruit, zelfs lories die geheel op zaad gewend zijn, zijn mij al eens aangeboden.

U zult zeker begrijpen, dat het ten enenmale onmogelijk is die in de vrije natuur volledig van zachtvoer zoals nectar, bloemen en zacht fruit leeft om die op zaad over te wennen. Het hele maag en darmstelsel van deze vogels is hier niet op ingesteld. Dit z.g. overwennen is pure dierenkwellerij en diegenen die dit wel proberen zijn beslist geen echte vogelliefhebbers.. Tenslotte doet zich nog een grote moeilijkheid voor en dat is het geslachtsonderscheid. Bij de meeste lori’s is namelijk geen enkel geslachtsonderscheid te zien. Vroeger werd nog wel eens geschreven dat men aan de gedragingen van de vogels kon zien of we met een paartje te doen hadden maar deze beweringen zijn al lang achterhaald. Het komt namelijk heel vaak voor dat twee lories van hetzelfde geslacht zich precies zo gedragen als waren het echt een man en een pop, zelfs paringen door twee mannen of twee poppen komen regelmatig voor. Dit  heb ik zelf meegemaakt met de Blauwstrepenlori (Eos reticulata) en de Geelstrepenlori (Chalcopsitta s. scintillata), deze vogels had ik gekocht als gegarandeerde paren en ze gedroegen zich ook zo.

Maar later bleek dat alle vier vogels poppen waren. Nu zijn er tegenwoordig gelukkig andere methodes om monomorfe vogels (d.w.z. vogels die uiterlijk niet geslachtelijk te onderscheiden zijn) op hun geslacht te laten onderzoeken. Dit kan gebeuren door middel van endoscopisch onderzoek, waarbij de vogel onder narcose een kleine operatie ondergaat waarbij precies gezien kan worden tot welk geslacht de vogel behoort, tevens kan de dierenarts zien of de vogel verder gezond en in goede conditie is. De tweede mogelijkheid is om de vogels door middel van DNA te laten onderzoeken. Hiervoor kunt U volstaan om enkele veren  op te sturen naar bepaalde laboratoria waarna U de uitslag na enige tijd thuis gestuurd krijgt. Deze laatst methode heeft het voordeel dat de vogels niet verdooft en vervoerd hoeven te worden dus hebt U minder kans op sterfte door de narcose of stress, wat toch nog wel eens voorkomt. Verder gebeurt het nog al eens dat twee vogels van verschillend ras maar wel van dezelfde familie als paar worden aangeboden. Vooral bij de familie Trichoglossus heamatodus welke bestaat uit  21 ondersoorten en waarvan vele ook nog sterk op elkaar lijken bestaat vaak twijfel om welke soort het gaat, ook bij de soorten van de familie Lorius lory de zwartkop lories en de Lorius garrullus de geelmantel lories waar de ondersoorten ook veel op elkaar lijken komt dit nog al eens voor. Veel handelaren, maar ook liefhebbers die reeds langere tijd lories in hun bezit hebben, weten vaak niet welke soort ze precies hebben. Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de hangparkieten, ook hier is het vaak goed uitkijken. Als U dit artikel gelezen hebt en de raadgevingen ter harte neemt zult U zich een hoop moeite kunnen besparen en dan jarenlang plezier hebben van deze prachtige vogels.

error: Content is protected !!