Algemeen

Lori’s behoren tot een van mooist bontgekleurde vogels ter wereld. In het wild komen ze voor in Australië plus omliggende eilanden, de Indonesische eilanden, de Molukken en Nieuw Guinea. Tevens komen de meest zeldzame soorten voor op vele eilandengroepen in die buurt. Sommige soorten komen op verschillende eilanden voor en andere op slechts één bepaald eiland. Het zijn allemaal uitgesproken zachtvoer eters, hun hele lichaam is ingesteld op het eten van zachtvoer en ze hebben een vrij zachte wasachtige snavel. Tevens is hun ingewandenstelsel uitsluitend berekend op zachtvoer en ze kunnen dan ook slecht hard voedsel verteren. Het meest opvallend bij de lori’s is hun penseel of borsteltong. Deze is geheel bezet met z.g. papillen waartussen ze hun voer dat bestaat uit zachte vruchten, bloemen nectar en insecten, samenpersen zodat ze het makkelijk door kunnen slikken. Het uiteinde van de tong bestaat uit een aantal haarachtige uitsteeksels welke als het ware een kwastje vormen.

Met dit kwastje kunnen ze makkelijk de nectar uit de bloemen drinken. De meeste soorten trekken in grote of kleinere groepen het hele land door op zoek naar voedsel. Vele soorten eten ook graag onrijpe zaden en ze kunnen hierdoor grote schade aanrichten aan de landbouwgewassen zoals maïs en rijstvelden. Ze worden daardoor de inheemse boeren zodanig belaagd dat sommige soorten met uitsterven bedreigd worden. Tevens worden sommige soorten met uitsterving bedreigd door de steeds verdergaande ontbossing van hun natuurlijke leefomgeving en door de vangst ten behoeve van de liefhebberij. Daarom is het ook zo belangrijk dat er meer mee gekweekt wordt met deze mooie vogels, zodat er steeds minder vogels aan de natuur hoeven ontrokken te worden om aan de vraag van liefhebbers te voldoen. Voor sommige soorten zijn in het land van herkomst zelfs speciale kweekstations ingericht om de soorten daar te kweken en de jongen dan weer uit te zetten in hun natuurlijke omgeving. Zelf heb ik met verschillende soorten goed kweekresultaten en dat is dan ook de reden dat ik in de jaren tachtig een boekje heb mogen schrijven over deze vogels. Dit boekje is reeds vele jaren uitverkocht en aangezien ik nu nog regelmatig gevraagd wordt of het nog ergens is te krijgen en om inlichtingen over de lories en er nog steeds geen opvolger van het boekje in het Nederlands op de markt is gekomen heb ik besloten om mijn ervaringen op het internet te publiceren, met als doel de kennis die ik door de jarenlange ervaring met deze prachtige vogels heb opgedaan aan andere liefhebbers door te geven, wat daardoor de vogels ten goede komt. Uiteraard wordt de site in de toekomst nog met diverse artikelen en foto’s en tevens hebben al verschillende liefhebbers mij toegezegd hieraan een bijdrage te willen leveren. Ik wil graag de verschillende liefhebbers bedanken voor dit aanbod en die in dank aanvaarden. Tevens wil ik diegene graag bedanken die mij de prachtige foto’s ter beschikking hebben gesteld om deze site te verlevendigen. Tot slot wens ik U nogmaals veel kijk en leesplezier met deze site en ik hoop dat U die reeds deze vogelsoorten houdt of diegene die van plan zijn ze aan te schaffen er iets aan hebben.

error: Content is protected !!