Lori van de Blauwe Bergen.

De Lori van de Blauwe Bergen, Trichoglossus moluccanus

     
Beschrijving
De intensiteit van het rood varieert van bijna geel tot nagenoeg rood. In één gebied kunnen alle variateiten voorkomen.
Vrouwtjes zijn meestal kleiner dan de mannetjes, vooral kop en snavel. Dit is niet altijd een vorm van geslachtsonderscheid. Wanneer jongen het nest verlaten zijn ze nog niet volgroeid en minder uitgesproken gekleurd dan hun ouders. De snavel is dan nog bruin-zwart en de iris donkerbruin.
Dit soort, behorend tot het geslacht Trichoglossus kent een noordelijke vorm, die leeft in noord Queensland. Beweerd wordt dat deze wat kleiner is en een blauwere kopkleur heeft. Ik heb deze noordelijke vorm in het wild gezien echter zonder vergelijking, zodat het moeilijk voor mij is om dit te bevestigen. Mogelijk hebben ze een blauwere kop zoals we die bij de roodneklori, Trichoglossus h.rubritorquis, aantreffen.

Status
Ik kan alleen wat algemene opmerkingen geven. “The Atlas of Australian Birds” een publicatie van de Royal Australian Ornithologist Union geeft als indicatie een dichtheid van 4,1 vogel per hectare voor het district Townsville. In hun verspreidingsgebied komen de grootste aantallen voor tussen Cape York en het midden noordelijke deel van de kust van New South Wales. De grootste groepen worden gezien binnen 100 km. landinwaarts. Als de hierboven aangegeven dichtheid klopt, kan dit betekenen dat de totale populatie ongeveer 93 millioen vogels bedraagt. Townsville is duidelijk één van de plaatsen waar grotere aantallen lori’s van de Blauwe Bergen voorkomen. Zonder twijfel is het realistischer om het berekende aantal te vermindere met zo’n 50 tot 70 %, maar zelfs dan betekent het dat ze zeer algemeen zijn.

Verspreiding
Van geheel Cape York, naar het westen toe, tot aan Normanton, zuidelijk langs de kust tot het gebied rond Adelaide in Zuid-Australië. Ze zijn waargenomen tot 400 – 500 km. landinwaarts.

Biotoop
Uiteraard wordt een soort die zo’n groot verspreidingsgebied heeft, gevonden in verschillende soorten biotopen.
In het algemeen is het een vogel uit de lagere gelegen gebieden, en wordt dan ook hoofdzakelijk in het laagland gevonden. Dit is vooral duidelijk bij de verwante ondersoorten uit New Guinea. Gewoonlijk zijn ze te vinden in alle gebieden waar maar bomen zijn, de grootste aantallen worden aangetroffen in bomen die in bloei staan.

Gedrag
De soort is zeer sociaal en wordt onder bepaalde omstandigheden in groepen van duizende gevonden. Echter reizend door Australië komt men eerder kleine groepjes van 10 tot 20 vogels tegen. Grotere groepen vind men op rust- en fourageerplaatsen. Gedurende het broedseizoen gedragen de paren zich meer solitair maar kunnen tijdens het zoeken naar voedsel voor de jongen weer grotere groepen vormen. Het zijn lawaaierige en “discussiërende” vogels. Het geluid is het sterkst op de rust en fourageerplaatsen. Zo’n plaats is o.a. te vinden in Townsville vlakbij het Travelodge motel. De vogels maakten s’nachts zoveel geluid dat het nodig was om deuren en ramen te sluiten, om het programma op de televisie te kunnen volgen. De gehele nacht was er commotie, zonder twijfel had dit te maken met het vele licht uit de gebouwen die in de buurt stonden.
Het is bekend dat lori’s van de Blauwe Bergen grote afstanden afleggen om bomen, die in bloei staan, te bereiken.
De vogels, in dicht bevolkte gebieden, accepteren voedsel dat door mensen wordt aangeboden.
Tijdens een droogteperiode in 1991, heb ik grote aantallen gevoerd in mijn tuin. In het begin dacht ik dat er zo’n 100 vogels kwamen. Ik besloot, gezien het aantal keren en de hoeveelheid voer dat we bijvoerden, de vogels te tellen. Het bleek dat we tussen de 300 en 400 vogels per dag voerden. Ik moet zeggen dat dit duidelijk voelbaar was in de portemonee.

Trichoglossus soorten vertonen een amusant gedrag.  
Het slaan met de vleugels betekent meestal een waarschuwing (dreiging) of een dominante houding. Het gebeurd maar zelden dat vogels gewond raken, ondanks het feit dat lori’s van de BLauwe Bergen zeer krachtige snavels hebben en een beet goed kan aankomen.
Zowel mannetje als vrouwtje baltsen en beschermen gezamelijk hun territorium, voedsel en nest. Kort na het uitvliegen gaan de jongen al samen met de ouders op zoek naar voedsel. Het duurt dan ook niet lang meer voordat ze zelfstandig zijn.
In het gebied waar ik woon (zuid-oost Queensland) zie en hoor je jonge vogels om voedsel bedelen gedurende de maanden juli tot oktober.
Het is bekend dat dit soort onder gunstige omstandigheden het hele jaar door tot broeden over kan gaan.

In gevangenschap
Zeer makkelijk te houden en zelfs te kweken op uitsluitend zaad. Het is echter aan te bevelen om ze op een nektar dieet te houden, of een combinatie van een vloeibaar en droog mengsel. Het zijn liefhebbers van fruit, vooral appel en sinaasappel; groenten zoals spinazie en selderij als ook zoete mais. Verder wordt “natte” cake bestrooid met wat suiker zeer op prijs gesteld. Ik verstrek dit dagelijks wanneer er jongen in het nest zijn.

Samenstelling vloeibaar mengsel:
1 deel Farex of Heinz (hoog eiwit) baby voeding
1 deel beschuitmeel
1/2 deel 7 granenmeel
1 mespuntje zout.
Het bovenstaande mengsel wordt droog bewaard. Iedere morgen wordt een deel aangemaakt met water tot een niet al te dikke pap. Hierbij worden 3 eetlepels (op 1 liter) fijngemaakte groenten toegevoegd. Het mengsel wordt verder wat aangezoet met wat honing. Denk erom dat teveel honing problemen kan geven. De vogels in het wild leven niet van honing maar hoofdzakelijk van pollen en nektar.

Samenstelling droog mengsel:
2 delen rijst
2 delen rijstebloem
2 delen eivoer
1 deel glucose
1 eetlepel multivitamine en mineraalpoeder.

Het vloeibare mengsel wordt iedere dag, na desinfectie van de voerschalen, opnieuw aangemaakt. Zo nu en dan wordt er “Calcium Sandoz” in de verhouding 10 ml./ 1 L. mengsel aan toegevoegd. Dit product wordt goed door de vogels opgenomen.
Lories zijn sterke vogels en zijn, behalve voor schimmelinfecties, niet erg gevoelig voor ziekten. Om een schimmel infectie te genezen geeft men gedurende tenminste 10 dagen 2x per dag 0,2 ml.Nilstat (Mycostatin of Nystatine). Gist in het mengsel kan ook voor een schimmelinfectie zorgen.
Een breed spectrum antibiotica moet bij een bacterieële infectie gegeven worden. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.
Er zijn vele antibiotica. Zelf gebruik ik Amoxyl omdat dit geaccepteerd wordt en makkelijk via het vloeibare voedsel gegeven kan worden. De dosering is 1 standaard lepeltje Amoxyl per 2 liter. Iedere dag vers vestrekken, dus niet teveel aanmaken. Zeven tot maximaal tien dagen geven. Reden hiervoor is, dat antibiotica niet alleen schadelijke bacterieën doodt maar ook nuttige bacterieën. Het komt voor, dat wanneer  vogels te lang kuren, ze een schimmelinfectie ontwikkelen. Tijdens het toedienen van de medicijnen alleen het vloeibaar mengsel geven en geen water.

De vogels kunnen zowel in hangkooien als in de conventionele kooien gehouden worden. De minimum maat moet minstens 1.0 x 0,5 x 0,5 meter zijn. Een ruimere kooi is altijd te preferen. Zorg ervoor dat nieuw gaas bewerkt wordt om oxidatie te voorkomen. Deze oxidatie kan leiden tot zinkvergiftiging.
De voliéres moeten beschut worden tegen wind en regen. De beste positie is de voliére richting oost te plaatsen of richting noord voor de zuidelijke streken .
Nestkasten worden in verschillende maten en vormen geaccepteerd. In het wild lijken lori’s van de Blauwe Bergen horizontale of nestholten onder een hoek van zo’n 45 graden te prefereren. Dit betekent niet dat ze geen verticale nestkasten accepteren. De maat die ik gebruik is 20 x 20 cm. bodemoppervlak en een hoogte van 30 tot 38 cm. Als nestmateriaal gebruik ik houtkrullen maar er zijn natuurlijk andere mogelijkheden. Lories hebben vloeibare ontlasting en daarom is het van vitaal belang om regelmatig de bodembedekking te verversen. Let op dat de houtkrullen niet met chemicalieën behandelt zijn. Lori’s van de Blauwe Bergen verdragen over het algemeen nestcontrole goed. Vogels die wel door nestcontroles worden verstoord laat men het nest langer ongemoeid en strooit men zo nu en dan wat verse droge houtkrullen in het blok.
De lori van de Blauwe Bergen legt meestal 2 eieren per legsel en broedt zo’n 23 tot 24 dagen. De jongen vliegen na zo’n 2 maanden uit en zijn daarna snel in staat om voor zichzelf te zorgen. Desondanks laat ik ze minimaal nog 2 weken bij de ouders.

Er zijn vele mutaties gekweekt maar ik laat dit onderwerp liever over aan andere liefhebbers.

Lori’s van de Blauwe Bergen zijn zeer boeiende vogels en men kan uren van hun komische gedragingen genieten.        

Literatuur
FORSHAW, J.M.(1989): Parrots of the World. Landsdown Press 3rd edition

MACWHIRTIR-Everybird: A guide to bird health. Inkata Press

BLAKE DAVIES RILEY: The Atlas of Australian Birds. Raou Melbourne University Press

Door Peter Odekerken, Australië.
Met toestemming overgenomen uit Lori Journaal.

Terug naar soorten.

error: Content is protected !!