De Geelmantellori.

Geelmantel lori.
(Lorius g. flavopaliatus)
Duits: Gelbmantellori.
Engels: Chattering Lory.
Frans: Lori รก dos jaune.
Herkomst: Halmahera en Weda eilanden.
Totale lengte: 30 cm.
Ringmaat: 8 mm.
Gewicht plm. 210/250 gram.
Broedduur 24/26 dagen.
Jongen uit nest na 75 dagen.

Uiterlijk: Gehele lichaam helder rood, vleugels groen met gele vleugelbochten, broekbevedering groen, variabele gele vlek op de rug, (mantel), snavel oranje tot rood, zwarte naakte oogring, (bij jonge vogels zijn deze bruingrijs), poten zwart.

De geelmantel lori komt in de vrije natuur in drie ondersoorten voor die onderling weinig verschillen vertonen, nl. de Lorius garrulus garrulus, ofwel de molukken lori die nauwelijks of helemaal geen gele vlek op de rug toont, deze komt voor op Halmahera en de Weda eilanden, de Lorius garrulus flavopaliatus, ofwel de pracht of geelrug molukken lori, van de eilanden Batjan en Obi, deze heeft van deze familie de grootse gele rugvlek. Tot slot de Lorius garrulus morotaianus, welke voorkomt op het eiland Morotai en tevens regelmatig gesignaleerd wordt op het eiland Raou. Deze laatste is iets kleiner dan de andere leden van deze familie en de vleugels van deze soort zijn ook iets donkerder groen dan bij de andere twee. Met deze lori’s moet U goed uitkijken tijdens de aanschaf want het komt nog al eens voor dat twee vogels van verschillende ondersoorten worden aangeboden als een paar en dat er door de verkoper gewezen wordt op het verschil in grootte van de gele rugvlek als zou dit duiden op het verschil tussen man en pop. Uit bovenstaande beschrijvingen kunt U opmaken dat dit dus niet opgaat en dat het waarschijnlijk twee vogels van verschillende ondersoorten zijn of het kunnen ook kruisingen zijn van twee ondersoorten. Tussen de beide geslachten is nauwelijks een uiterlijk geslachtsonderscheid te zien of het moet al zijn dat er enig verschil is in grootte, de man is vaak iets forser dan de pop. De geelmantel lori is een ideale soort voor de beginnende liefhebber, het zijn sterke vogels die het bij een goede verzorging vele jaren in gevangenschap uit kunnen houden en ook vrij gemakkelijk tot broeden over gaan.

Meer info.

error: Content is protected !!