De Mitchellori.

Mitchellori.
(Trichoglossus h. mitchellii).
Duits: Mitchell Alfarblori.
Engels: Mitchell’s lory.
Frans: Loriquet de Mitchell.
Herkomst: Bali, Lombok en de Kleine Soeda-eilanden.
Totale lengte: 23 cm.
Ringmaat: 5,5 of 6 mm.
Gewicht: 100 tot 120 gram.
Broedduur 23 dagen.
Jongen uit nest na 60/65 dagen.

Uiterlijk: Rug en vleugels donkergroen, borst helderrood,buik donkergroen tot blauwzwart. Nekband geelgroen, kop donker roodbruin dit is het beste te zien op het achterhoofd en dan vooral als het licht er op valt, voorhoofd en bovenste deel van de wangen wazig grijsgroen. Jonge vogels kunnen op de kop wat groene veertjes vertonen.

De Mitchellori is vrij moeilijk te onderscheiden van de Forstenlori  (Trichoglossus forstenii), die voorkomt op het nabij gelegen eiland Soembawa.Het enige duidelijke verschil zit in het formaat, de forstenlori is plm 2 a 4 cm. groter en ze hebben enigszins een purperen waas vanaf de geelgroene nekband tot de vleugelbocht. Het blijft echter zeer moeilijk om precies te zien met welke van de twee soorten we te doen hebben, temeer daar gebleken is dat beide soorten op alle drie de eilanden voorkomen en daar zelfs ook onderling paren waardoor weer bastaarden ontstaan. Het is dan ook zeer goed mogelijk dat er van deze bastaarden in ons land zijn ingevoerd en dit maakt het nog moeilijker, daar ze zowel onder de ene als onder de andere naam aangeboden werden. Het zijn zeer levendige vogels, die alles zeer nieuwsgierig gadeslaan en beslist niet schuw zijn. Mijn mitchellories hadden een nestkast van 25 × 25 × 40 cm. hoog, met een invlieggat van 7 cm. Het zijn makkelijk te kweken vogels die zeer vast broeden en hun jongen prima grootbrengen. Ze worden geringd met ringen van 6 mm. De broedtijd bedraagt 23 dagen en de jongen vliegen na ruim 8 weken uit. Ze lijken dan sprekend op de ouders, alleen is de snavel nog donkerbruin van kleur, maar dit verandert na plm. 5 maanden in rood en de jongen zijn dan nauwelijks meer van de ouders te onderscheiden. Momenteel behoort de Mitchellori tot de zeldzame soorten in avicultuur, er zijn maar weinig liefhebbers die nog raszuivere vogels in hun bezit hebben.

Meer info.

error: Content is protected !!